ماژول سبد خرید بعد از تهیه لایسنس قابل استفاده می باشد