رویال پرداز
Royal Pardaz Tiam

خدمت حاکمیت امنیت

خدمت حاکمیت امنیت اطلاعات در سازمان‌ها به مسئولیت استقرار سیاست‌ها و استانداردهای امنیت اطلاعات اختصاص دارد. این خدمت شامل خدمات ممیزی، ارزیابی، مشاوره، استقرار، پیاده‌سازی، آموزش و آگاهی‌رسانی کارکنان در زمینه‌ی چارچوب‌های امنیت اطلاعات است.

در تمامی کسب‌وکارها، حفظ و امنیت اطلاعات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، به همین دلیل، خدمت حاکمیت امنیت اطلاعات نقش کلیدی در حفظ امنیت کسب‌وکارها و کاهش نقض‌های امنیتی ایفا می‌کند.

رویال پرداز
رویال پرداز رویال پرداز
رویال پرداز

خدمت حاکمیت امنیت اطلاعات در حوزه مدیریت و کنترل استراتژیک و مؤثر امنیت اطلاعات در سازمان‌ها ارائه می شود. این خدمت فرایند تعریف پروژه‌های مختلف در زمینه تدوین سیاست‌ها، استانداردها و رویه‌های مربوط به امنیت اطلاعات در سازمان‌ها را صورت می دهد.

هدف اصلی این خدمت حصول اطمینان از حفظ حریم خصوصی، صحت و تمامیت، محرمانگی و دسترس پذیری اطلاعات حساس در سازمان و کاهش نقض‌های امنیتی است.

رویال پرداز