رویال پرداز
Royal Pardaz Tiam

خدمات جامع امنیت سایبری

خدمات جامع امنیت سایبری:

  • ارزیابی و مدیریت ریسک های امنیت سایبری
  • ارزیابی و پیکربندی امنیتی شبکه و زیرساخت
  • راه اندازی و پیکربندی تجهیزات امنیتی در شبکه
  • امنیت ایستگاه‌های کاری و نقاط انتهایی
  • شناسایی و مدیریت رخدادهای امنیتی
  • ارزیابی و امن سازی سامانه‌ها و سرویس‌ها
رویال پرداز
رویال پرداز
رویال پرداز
رویال پرداز رویال پرداز