Royal Pardaz Tiam

مقالات


Worok در یک نگاه

محققان سایبری اخیرا حملات هدفمندی را علیه کشورهای آسیایی رصد کرده‌اند. طبق گزارش ESET ایران نیز هدف این حملات قرار گرفته است. این حملات توسط یک گروه ناشناخته با نام Worok انجام شده که بر اساس تله‌متری شرکت ESET حداقل از اواخر سال 2020 فعال بوده و فعالیت آن نیز هم اکنون ادامه دارد. این نام از یک mut...