رویال پرداز
Royal Pardaz Tiam

خدمت مدیریت عملیات و رخدادهای امنیتی

خدمت عملیات امنیتی یک راهکار متمرکز شامل افراد، فرآیندها و فناوری می‌باشد که فرایند نظارت و بهبود مستمر وضعیت امنیتی یک سازمان و در عین حال پیشگیری، شناسایی، تجزیه و تحلیل و پاسخ به حوادث امنیت سایبری را در خود دارد.

یک SOC مانند هاب یا پست فرماندهی مرکزی عمل می‌کند و از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات سازمان، از جمله شبکه‌ها، تجهیزات و سرویس‌ها، رویدادها را به صورت لاگ دریافت می‌کند و با استفاده از عملیات‌های نظیر تجمیع، همبسته‌سازی، شناسایی آنومالی و... اقدام به تولید و پیگیری هشدارهای امنیتی می نماید.

در همین راستا سرویس های پیشرفته تر نظیر هوش تهدیدات سایبری و... را نیز می توان در راستای بلوغ خدمت عملیات امنیت تعریف نمود.

شرکت رویال پرداز تیام به پشتوانه توان فنی و متخصصان با تجربه در این حوزه، آمادگی نصب و بهره برداری از سامانه SIEM ، راه اندازی تیم راهبری با معماری مبتنی بر نقش و همچنین طراحی و پیاده‌سازی فرآیندها و دستورالعمل های مورد نیاز در این حوزه را دارد.

خدمت پاسخگویی به رخدادهای امنیت رایانه یا CSIRT، فعالیت گروهی از متخصصان فناوری اطلاعات است که خدمات و پشتیبانی پیرامون ارزیابی، مدیریت و پیشگیری از موارد اضطراری مرتبط با امنیت سایبری و همچنین هماهنگی تلاش‌های واکنش به رخداد امنیتی را به سازمان ارائه می‌کند. هدف اصلی CSIRT پاسخگویی سریع و کارآمد به رخدادهای امنیتی رایانه ای می‌باشد، در نتیجه کنترل مجدد را به دست آورده و آسیب را به حداقل می رساند.

رویال پرداز
رویال پرداز
رویال پرداز
رویال پرداز رویال پرداز
رویال پرداز

تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی می تواند ذیل یک مرکز عملیات امنیت، به عنوان لایه ی تحلیل عمیق رخداد امنیتی تعریف شود و یا به صورت یک تیم مستقل عمل کند. در هر دوشکل، این تیم عملیاتی نظیر فارنزیک دیجیتال، تحلیل بدافزار، شکار تهدیدات سایبری، آگاهی رسانی امنیتی، گروه بنفش و ... را شامل خواهد شد.

شرکت رویال‌پرداز تیام با تکیه بر نیروی متخصص و دانش انباشته در حوزه ی رسیدگی به رخدادها و تهدیدات امنیت سایبری، آمادگی ارائه‌ی سرویس‌های مختلف تیم پاسخگویی به رخداد امنیتی را دارد.

رویال پرداز